rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

informacje o ubezpieczeniu

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

Czytaj więcej...

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

6.30 - 8.30

  • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
  • ćwiczymy przy muzyce
  • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
  • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
  • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
  • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie

Czytaj więcej...