rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Czego nauczymy się w tym tygodniu ?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

 

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

 

 

22-26 MARZEC 2021r.

 

Nadeszła wiosna

 

Działania edukacyjne

 

 

Cele

Poznawanie zwiastunów wiosny np. pąki na drzewach, krzewach.

Praca manualna- żaba.

 

Słuchanie wiersza J. Myślińskiej

„Wiosna”.

 

Zabawa ruchowa „Rosnące kwiaty”

„Wiosenne liczenie”.

Praca plastyczna - kwiat.

 

Zabawa taneczna „Maszeruje wiosna”.

 

Wiosna, lato, jesień, zima – znamy 4 pory roku.

 

Praca plastyczna – bocian.

 

„Wiosenny ogródek”.

Słuchanie i śpiewanie piosenek o wiośnie.

Rozwijanie mowy.

 

Rozwijanie motoryki małej.

 

Kształtowanie słuchu i mowy, rozwijanie wyobraźni.

 

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Nauka i doskonalenie umiejętności liczenie i rozpoznawania liczb.

 

Kształcenie sprawności manualnej.

 

Kształtowanie poczucia rytmu.

 

Nauka słuchania i zapamiętywania. Rozwijanie mowy.

 

Rozwój motoryki małej.

 

Umuzykalnianie dzieci, rozwój mowy.

 

Przygotowała i realizuje:

Aleksandra Janas

 

 

 informacje o ubezpieczeniu

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

Czytaj więcej...

RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

6.30 - 8.30

  • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
  • ćwiczymy przy muzyce
  • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
  • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
  • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
  • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie

Czytaj więcej...