Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach.

 31 MAJ - 2 CZERWIEC 2021R.

 

 

Dzień Dziecka

 

Działania edukacyjne

 

 

Cele

 

„To ja”- podawanie informacji o sobie.

 

Słuchanie wiersza I. Suchorzewskiej  „Chwalipięta”.

 

Zabawa przy piosence „Kto co lubi?”.

 

„Malujemy twarze”

 

Praca plastyczna  Mój portret”.

 

„Wesołe zabawy”- wspólne zabawy ze śpiewem.

 

„Dzień dziecka”.

 

Praca manualna „Słoneczko”.

 

Zabawy  z piłką.

Rozwijanie mowy.

 

Nauka słuchania i skupiania się.

 

Kształtowanie sprawności ruchowej i mowy.

 

Rozwój motoryki małej.

 

Utrwalanie poznanych zabaw ze śpiewem.

 

Integracja dzieci.

 

Kształtowanie kreatywności i wyobraźni dziecka.

 

Rozwój sprawności ruchowej.

 

 

 

Przygotowała i realizuje:

Beata Bielska

Zarząd Rady Rodziców Gminnego Żłobka w Sośniach

Przewodnicząca: Agnieszka Sztukowska

Skarbnik: Agnieszka Bochen

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach.

 

 07- 11 CZERWIEC 2021R.

 

 

 

Moje podwórko

 

Działania edukacyjne

 

 

Cele

 

W piaskownicy

Słuchanie opowiadania E. Pałasz Jak Wojtek szukał przyjaciela

 

Matematyczne babki ćwiczenia w liczeniu

 

Zabawa przy piosence Z motylem na głowie

 

Skacząca piłka Malowanie rysunku piłki

 

Co znajduje się na naszym podwórku?- praca plastyczna

 

 

Rozwiązywanie zagadek tematycznie związanych z podwórkiem

 

Nasze bezpieczeństwo na co dzień

Rozwijanie mowy

 

Nauka słuchania i skupiania się

 

Udoskonalanie umiejętności liczenia

 

Rozwój motoryki małej

 

Rozwijanie sprawności manualnych

 

Integracja dzieci w grupie 

 

Utrwalanie poznanych zabaw ze śpiewem

 

Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów

 

 

 

 

Przygotowała i realizuje:

Katarzyna Druzga

 

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

6.30 - 8.30

  • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
  • ćwiczymy przy muzyce
  • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
  • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
  • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
  • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie