Zarząd Rady Rodziców Gminnego Żłobka w Sośniach

Przewodnicząca: Agnieszka Sztukowska

Skarbnik: Agnieszka Bochen

Tygodniowy plan dydaktyczno-wychowawczy w Gminnym Żłobku w Sośniach

 

1-10  Wrzesień  2021 rok

 

Adaptacja w żłobku

 

 

Działania edukacyjne

 

Cele

Dziecko zapoznaje się z harmonogramem dnia a także z rozkład pomieszczeń, poznaje ciocie, kolegów i koleżanki oraz zabawki

Nawiązuje bliższy kontakt z ciociami poprzez wspólne zabawy i naukę a także z rówieśnikami poprzez wspólne zabawy integracyjne

Poznaję czym jest bezpieczna i zgodna zabawa, uczy się szanować zabawki oraz jak z nich korzystać

Uczy się słuchać innych

 

Wyrabia nawyk używania form grzecznościowych

Wyrabia kluczowe nawyki higieniczne i prozdrowotne jak mycie rączek przed posiłkiem

Próbuje samodzielnie jeść i pić oraz posługiwać się sztućcami

Doskonali umiejętność poruszania się po sali bez potrącania innych

 • Rysuje kredkami
 • Buduje dowolne konstrukcje z klocków,
 • Ćwiczenia rytmiczne: klaskanie, tupanie w rytm piosenki,
 • zabawy w kole,
 • Słuchanie piosenek edukacyjnych,
 • Zabawy w kącikach tematycznych
 •  Czytanie dzieciom bajek, zajęcia indywidualne: układanki obrazkowe, puzzle, rysowanie kredkami
Poznaję mój żłobek

Integracja dzieci. Rozwój motoryki dużej. Zajmowanie dziecka zabawką w chwilach płaczu. Obserwacja dzieci. Rozwijanie pamięci i słuchu. Umuzykalnianie dzieci

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a opiekunkami

Dbam o siebie i jestem samodzielny

Jestem bezpieczny – w żłobku

Zajęcia dydaktyczne, rozwijanie motoryki małej, Rozwijanie mowy. Kształtowanie słuchu i mowy. Rozwijanie sprawności ruchowej

Przygotowała i realizuje:

Paulina Szymańska

Katarzyna Druzga

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

6.30 - 8.30

 • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
 • ćwiczymy przy muzyce
 • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
 • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
 • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
 • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie