Zarząd Rady Rodziców Gminnego Żłobka w Sośniach

Przewodnicząca: Hanna Schubert

Skarbnik: Monika Kordiak

Miesięczny plan dydaktyczno-wychowawczy w Gminnym Żłobku w Sośniach

              GRUDZIEŃ 2021

 

GRUDZIEŃ GRUPA JEŻYKI

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Dzień tygodnia

Działania edukacyjne

Cele

29.11.2021r.

03.12.2021r.

Zabawa edukacyjna -tworzymy sztuczny śnieg.

Przygotowanie herbaty świątecznej.

Zabawy andrzejkowe. Pisanie listu do Świętego Mikołaja. Praca plastyczna- skarpetka świąteczna. Obchodzenie Dnia Górnika.

Rozwijanie mowy. Rozwijanie motoryki małej i dużej. Kształcenie słuchu.

06.12.2021r.

10.12.2021r.

Odwiedziny Świętego Mikołaja. Czytanie książek tematycznych.  Poznanie piosenek zimowych. Przedświąteczne porządki. Poznawanie zimowego ubioru. Praca plastyczna – Święty Mikołaj.

Wspólne robienie i ozdabianie pierniczków.

Rozwijanie słuchu i mowy. Kształtowanie motoryki małej i dużej. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych z grupą.

13.12.2021r.

17.12.2021r.

Praca manualna – bombka. Tworzenie ozdób choinkowych – łańcuch. Śpiewanie i słuchanie piosenek o choince.

Ubieranie choinki. Poznanie piosenki świątecznej. Praca plastyczna śnieżynka, choinka. Czytanie bajek o tematyce świątecznej. Taniec śnieżynek.

Rozwój sprawności manualnej. Wspomaganie rozwoju ruchowego. Rozwijanie pamięci. Kształtowanie mowy i słuchu. Integracja dzieci.

20.12.2021r.

23.12.2021r.

Pogadanka na temat Świąt Bożego Narodzenia. Prezent dla mamy i taty. Śpiewanie i słuchanie kolęd. Praca plastyczna – Gwiazda Betlejemska. Czytanie świątecznych opowieści.

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a opiekunkami. Rozwój sprawności manualnej. Umuzykalnienie dzieci. Rozwój mowy.

27.12.2021r.

30.12.2021r.

Praca plastyczna- maski karnawałowe. Gimnastyka. „Balony, confetti” – poznanie atrybutów zabawy noworocznej. Zabawy taneczne. „Koncert Noworoczny” - zabawa z instrumentami. Praca plastyczna – balon.

Rozwijanie sprawności ruchowej podczas gimnastyki. Kształcenie motoryki małej i dużej.  Obserwacja dzieci. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych. Kształtowanie poczucia rytmu.

 

 

GRUDZIEŃ GRUPA SÓWKI

 

 

Święta Bożego Narodzenia

Dzień tygodnia

Działania edukacyjne

Cele

29.11.2021r.

03.12.2021r.

,,Wszyscy są, witam Was” – piosenka na powitanie.  Wróżby andrzejkowe: kim zostanę, gdy dorosnę oraz ustawianie butów. Pogadanka na temat ulubionych baśni. Postać z bajki – praca plastyczna w grupie.

Integracja dzieci w grupie.

Rozwój motoryki małej i dużej. Kształtowanie wyobraźni. Rozwijanie mowy i słuchu.

06.12.2021r.

10.12.2021r.

Wspólne słuchanie piosenek o Mikołaju. Praca plastyczna „Czapka Mikołaja”.
„Mikołaj” – przedstawienie postaci św. Mikołaja, jego stroju za pomocą
ilustracji.
Przygotowanie grupy na odwiedziny specjalnego gościa – Mikołaja

Umuzykalnienie dzieci, rytmiczne poruszanie się przy muzyce, kształtowanie wyobraźni oraz sprawności manualnej.

13.12.2021r.

17.12.2021r.

„Boże Narodzenie” – zapoznanie z tematyką świąteczną, symbolami
(choinka, ozdoby świąteczne itp.) oraz zwyczajami
bożonarodzeniowymi.
Słuchanie piosenek o tematyce świątecznej i zimowej.
,,Choinka” – praca plastyczna
 DZIEŃ HERBATY
„Jak powstaje herbata?” – pogadanka oraz przedstawienie ilustracji.
Zabawy ruchowe z elementami czworakowania.
Wspólna zabawa w kąciku kuchennym – przygotowujemy herbatę.
Ćwiczenia narządów mowy – przesyłamy całuski, szeroko się
uśmiechamy.

Rozwój sprawności manualnej. Rozwój motoryki małej. Wspomaganie rozwoju ruchowego. Rozwijanie pamięci. Kształtowanie mowy i słuchu. Integracja dzieci.

20.12.2021r.

23.12.2021r.

Przypomnienie zwyczajów bożonarodzeniowych.
„Prezent świąteczny dla mamy i taty” – przygotowanie
drobnych prezencików dla rodziców.
Zabawy z wykorzystaniem chusty animacyjnej.
Zima, zima, zima...”, „Hu, hu, ha nasza zima...” - słuchanie piosenek
o tematyce zimowej.
Jedziemy pociągiem, idziemy parami – utrwalamy zdobyte
umiejętności.
Ćwiczenia oddechowe – dmuchanie piórek.
Zabawy muzyczno – ruchowe przy poznanych piosenkach.
Choinka piękna jak las...” – słuchanie piosenek.
Gimnastyka to zabawa – wykonywanie prostych ćwiczeń
gimnastycznych.
„Magiczne bajki” – czytanie dzieciom bajek o tematyce świątecznej.
„Ubieramy choinkę” - praca plastyczna. Układanie wieży z klocków.

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem a opiekunkami. Rozwój sprawności manualnej oraz ruchowej. Umuzykalnienie dzieci. Rozwój mowy i aparatu mowy.

27.12.2021r.

30.12.2021r.

Baloniku nasz malutki”, „Kółko graniaste” – wspólne zabawy w kole. Zabawy wyciszające – słuchanie muzyki relaksacyjnej.
„Tunel” – doskonalenie umiejętności czworakowania.
,,Kolorowe balony” - praca plastyczna.
„Taniec śnieżynek” – zabawa z muzyką. Wykonywanie prostych ćwiczeń gimnastycznych (rączki do góry, rączki
w bok) „Balony, confetti”- poznanie atrybutów zabawy noworocznej.
„Bańkę łap” – zabawy z bańkami, próby łapania.
„Balonowy Świat” – zabawa noworoczna z balonami w rytm ulubionych
piosenek.

Rozwijanie sprawności ruchowej podczas gimnastyki. Kształcenie motoryki małej i dużej.  Obserwacja dzieci. Zacieśnianie kontaktów interpersonalnych. Kształtowanie poczucia rytmu.

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

6.30 - 8.30

  • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
  • ćwiczymy przy muzyce
  • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
  • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
  • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
  • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie