6.30 - 8.30

 • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy
 • ćwiczymy przy muzyce
 • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe)
 • spożywamy śniadanie, około godz. 7.45
 • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy zęby, rączki
 • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie

8.30 -  10.30

 • uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, poznajemy świat itp.
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer
 • bawimy się w małych lub większych grupach
 • utrwalamy wiersze i piosenki, których się nauczyliśmy
 • spotykamy się z bajką

10.30 – 11.00

 • przygotowujemy się do II śniadania (czynności porządkowo – higieniczne)
 • jemy II śniadanie

11.00 – 12.00

 • uczestniczymy w zajęciach tematycznych
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer

12.00 – 12.30

 • czynności porządkowo – higieniczne
 • jemy zupę  

12. 30 – 13.00

 • zajęcia relaksacyjne, wyciszające, odpoczynek przy muzyce    

13.00 – 13.30

 • jemy drugie danie
 • myjemy ząbki, rączki
 • przygotowujemy się od odpoczynku
 • poobiedni odpoczynek, leżakowanie
 • czytanie dzieciom bajek po przebudzeniu

15.00 – 15.15

 • jemy podwieczorek

15.15 – 16.30

 • swobodne lub inspirowane przez nauczyciela zabawy
 • w zależności od pogody pozostajemy w sali lub wychodzimy na plac zabaw