Deklaracja Dostępności

Gminny Żłobek w Sośniach zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich  stron internetowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawiezapewnienia dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Data publikacji strony internetowej:  grudzień 2019r.

Strona internetowa nie była aktualizowana.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa nie jest zgodna  z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

 

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Czemiel, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.ć można się także dzwoniąc pod numer telefonu 62 739 10 23.

Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej  elementu. Można także żądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową  chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób  przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl/content/kontakt-przyjmujemy-sprawy-do-rpo

Informacyjna infolinia obywatelska 800 676 676.

 

Dostępność architektoniczna

Gminny Żłobek w Sośniach  znajduje się w budynku Zespołu Szkół w Sośniach, w jego tylnej części. Wjazd do żłobka jest od strony ul. Łąkowej.  Wejście główne ma podjazd dla osób niepełnosprawnych.  Wymiary drzwi, szerokość korytarzy pozwala na swobodne poruszanie się osób niepełnosprawnych ruchowo. Jest możliwość skorzystania z wszystkich pomieszczeń żłobka, bowiem znajdują się one na parterze. Przy wejściu do żłobka brak tablic ukazujących rozmieszczenie pomieszczeń.

Obsługa  osób niepełnosprawnych ruchowo może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu. Możliwe jest także zapewnienie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami  z wykorzystaniem różnych środków wspierających komunikowanie się ( kontakt telefoniczny, korespondencyjny, wykorzystanie komunikatorów internetowych, w tym audiowizualnych).

Do budynku można wejść z psem asystującym.

Na terenie placówki jest parking, na którym nie ma wyznaczonych miejsc postojowych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych, platform oraz informacji głosowych. Nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek nie jest wyposażony w aplikację tłumacza polskiego języka  migowego(PJM) online, w placówce brak też pracowników przeszkolonych  z polskiego języka migowego.

 

Dane teleadresowe:

Gminny Żłobek w Sośniach

ul. Wielkopolska 43

63- 435 Sośnie

Adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

nr tel. 62 739 10 23