Zajęcia wspierające rozwój poznawczy to zajęcia oparte na zabawie, to  przyzwyczajanie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, uczenie nawyków higienicznych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to przede wszystkim zwiększenie  umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do dziecka z zewnątrz.

Zajęcia oparte na muzyce i jej elementach pobudzają rozwój dziecka poprzez wyrażanie ekspresji emocjonalnej. Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki  wspomagają rozwój funkcji percepcyjno – motorycznej, mają znaczący wpływ na poprawę pamięci i koncentrację uwagi u dzieci. To zabawa z rytmem , melodią i ruchem.

Zajęcia plastyczne to pobudzanie wyobraźni oraz kształtowanie osobowości dziecka, usprawnianie  motoryki i sprawności manualnej dzieci.  Podczas zajęć  podopieczni  próbują malować farbami, kredkami różnego typu, lepią w masach plastycznych,  tworzą obrazy z wykorzystaniem elementów z świata przyrody. 

Ruch to elementarny czynnik, który kształtuje organizm człowieka i jego funkcje. Zajęcia ruchowe w żłobku są ważne dla kształtowania motoryczności dziecka. Dwa razy w tygodniu dla każdej grupy jest prowadzona gimnastyka korekcyjna ( grupa = 8 dzieci).