RAMOWY ROZKŁAD DNIA POBYTU DZIECKA W ŻŁOBKU

 dz1

6.30 – 9.00

 • przychodzimy do żłobka, witamy się i wspólnie się bawimy,
 • ćwiczymy przy muzyce,
 • przygotowujemy się do śniadania ( czynności higieniczno – porządkowe),
 • spożywamy śniadanie, około godz. 30,
 • uczymy się zasad higieny osobistej, myjemy rączki,
 • rozwijamy umiejętności samoobsługowe m.in. w toalecie.

9.15 -  11.30

 • uczestniczymy w zajęciach i zabawach: malujemy, śpiewamy, tańczymy, słuchamy, poznajemy świat itp.
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer,
 • bawimy się w małych lub większych grupach,
 • utrwalamy wiersze i piosenki, których się nauczyliśmy,
 • spotykamy się z bajką,
 • w przerwie między zajęciami jemy II śniadanie.
 • uczestniczymy w zajęciach tematycznych,
 • bawimy się na placu zabaw, wychodzimy na spacer.

11.30 – 12.00

 • czynności porządkowo – higieniczne,
 • jemy obiad,
 • przygotowujemy się do poobiedniej drzemki.
 • zajęcia relaksacyjne, wyciszające, odpoczynek przy muzyce.

14.45  – 15.15

 • jemy podwieczorek

15.15 – 16.30

 • swobodne lub inspirowane przez nauczyciela zabawy
 • w zależności od pogody pozostajemy w sali lub wychodzimy na plac zabaw