Dyrektor Gminnego Żłobka w Sośniach ogłasza, że od 18 marca 2024r. do dnia 29 marca 2024r. do godz. 15.00 możesz zapisać swoje dziecko do Gminnego Żłobka w Sośniach.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej żłobka, zakładka rekrutacja lub w sekretariacie Zespołu Szkół w Sośniach. Prosimy zapoznać się z zasadami rekrutacji i innymi dołączonymi w tej sprawie regulacjami prawnymi.

Rodzice kandydatów są zobowiązani do terminowego dostarczenia wniosków wraz z wymaganą dokumentacją.