Zajęcia ruchowe

Ruch to elementarny czynnik, który kształtuje organizm człowieka i jego funkcje. Zajęcia ruchowe w żłobku są ważne dla kształtowania motoryczności dziecka. Dwa razy w tygodniu dla każdej grupy jest prowadzona gimnastyka korekcyjna ( grupa = 8 dzieci).