rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Zajęcia ruchowe

Ruch to elementarny czynnik, który kształtuje organizm człowieka i jego funkcje. Zajęcia ruchowe w żłobku są ważne dla kształtowania motoryczności dziecka. Dwa razy w tygodniu dla każdej grupy jest prowadzona gimnastyka korekcyjna ( grupa = 8 dzieci).