rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Zajęcia muzyczne

Zajęcia oparte na muzyce i jej elementach pobudzają rozwój dziecka poprzez wyrażanie ekspresji emocjonalnej. Ćwiczenia z wykorzystaniem muzyki  wspomagają rozwój funkcji percepcyjno – motorycznej, mają znaczący wpływ na poprawę pamięci i koncentrację uwagi u dzieci. To zabawa z rytmem , melodią i ruchem.