Zajęcia wspierające rozwój poznawczy

Zajęcia wspierające rozwój poznawczy to zajęcia oparte na zabawie, to  przyzwyczajanie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, uczenie nawyków higienicznych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to przede wszystkim zwiększenie  umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do dziecka z zewnątrz.