rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Zajęcia wspierające rozwój poznawczy

Zajęcia wspierające rozwój poznawczy to zajęcia oparte na zabawie, to  przyzwyczajanie dzieci do wykonywania czynności samoobsługowych, uczenie nawyków higienicznych, wdrażanie do utrzymywania ładu i porządku w otoczeniu. Rozwój poznawczy dziecka to przede wszystkim zwiększenie  umiejętności postrzegania, zapamiętywania i przetwarzania informacji docierających do dziecka z zewnątrz.