Zarząd Rady Rodziców Gminnego Żłobka w Sośniach w roku szk. 2019/2020

Zarząd Rady Rodziców Gminnego Żłobka w Sośniach

 

Przewodnicząca: Agnieszka Sztukowska

Zastępca: Magdalena Jabłońska

Skarbnik: Marta Skrzypek

Protokolant: Katarzyna Druzga