Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

WRZESIEŃ / PAŹDZIERNIK 2020 r.

Temat tygodnia: ADAPTACJA DZIECI W ŻŁOBKU

Dzień tygodnia

      Działania:

    Cele:

 

28.09.2020r.

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

 

 

Zabawy grupowe, muzyczno-ruchowe.

Zabawy z rówieśnikami.

Obserwowanie dzieci.

Zapoznajemy się z wyglądem naszej sali,

poznajemy łazienkę, szatnię.

 

 

Integracja dzieci.

Zaabwy zachęcające dzieci do wspólnej zabawy.

Budowanie więci emocjonalnej między dzieckiem 

a opiekunem.

Rozwijanie mowy.

 

 

 

 

29.09.2020r. 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

Zabawy grupowe.

Gry i zabawy integracyjne.

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne.

Obserwacja dzieci.

Zapoznanie się z kącikami zainteresowań; 

omówienie zasad korzystania z nich.

 

 

Adaptacja dzieci w żłobku.

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem 

a opiekunkami.

Rozwó motoryki małej i dużej.

 

 

 

30.09.2020r.

ŚRODA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dzień Chłopca - organizowanie ciekawych zajęć i zabaw

grupowych oraz indywidualnych dla dzieci.

Nauka szanowania zabawek a także zasad korzystania

z nich.

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne.

Prowadzenie obserwacji dzieci.

Oto ja. Poznawanie wybranych części ciała.

 

 

 

Adaptacja dzieci w żłobku.

Budowanie zaufania między opiekunem a rodzicem.

Odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty

poprzez zainteresowanie go atrakcyjną zabawką.

Rozwój motoryki małej i dużej.

Zapoznanie dzieci z zasadami zgodnej i bezpiecznej

zabawy.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

01.10.2020r.

CZWARTEK

 

 

 

 

Śpiewanie piosenek.

Zabawy i nauka z rówieśnikami oraz opiekunkami.

Gry i zabawy integracyjne.

Zajęcia umuzykalniające.

Zabawy manipulacyjno-konstrukcyjne.

Obserwacja dzieci.

 

 

 

 

Integracja dzieci w żłobku.

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem

a opiekunkami.

Budowanie zaufania między opiekunem a rodzicem.

Rozwój motoryki małej i dużej.

Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

 

 

 

02.10.2020r.

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

 

Mój znaczek rozpoznawczy.

Zabawy muzyczno-ruchowe oraz 

manipulacyjno-konstrukcyjne.

Zajęcia dydaktyczne.

Zabawy z rówieśnikami.

 

 

 

 

 

 

Integracja dzieci.

Zabawy pomagające wejście w grupę.

Budowanie więzi emocjonalnej między dzieckiem

a opiekunkami.

Rozwój motoryki małej i dużej.

Rozpoznawanie znaczków rozpoznawczych oraz 

określenie ich przeznaczenia.