Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

STYCZEŃ 2021 r.

 Temat tygodnia: DOKARMIAMY PTAKI

 

- zabawa orientacyjno-porządkowa ,,Ptaszki do domków”

- zabawa ruchowa ,,Wróbelki”

- zabawy przy muzyce

- słuchanie opowiadania nawiązującego do tematu

- rozmowa z dziećmi na temat dokarmiania zwierząt w trudnych zimowych warunkach

- nazywanie ptaków odwiedzających karmnik

- kolorowanki tematyczne

- oglądanie bajek tematycznych

- rozwijanie mowy

- adaptacja nowych dzieci w nowym otoczeniu

- umuzykalnienie dzieci

- rozwijanie sprawności manualnej

- rozwijanie sprawności ruchowej