rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

SIERPIEŃ 2020 r.

Temat tygodnia: ŁĄKA LATEM

Dzień tygodnia

      Działania:

    Cele:

 

03.08.2020r.

PONIEDZIAŁEK

 

 

 

 

 

Zabawy ruchowe w grupie. 

Zajęcia ogólnousprawniające.

Przybliżenie dzieciom tematu dotyczącego 

otaczającego nas krajobrazu.

Kolorowanka "Motyl".

Powtarzanie poznanych wierszy.

Rozwój motoryki dużej i kształcenie słuchu muzycznego.

Słuchanie poleceń nauczyciela poprzez naśladowanie

jego ruchów.

Kształcenie pamięci poprzez naukę wiersza na pamięć.

 

 

 

 

04.08.2020r. 

WTOREK

 

 

 

 

 

 

Gimnastyka 10-15 minut - podskoki, wyskoki,

przysiady, skłony.

Zajęcia ruchowe w grupie.

Zapoznanie się z mieszkańcami łąki.

Wspólne tworzenie łąki z bibuły.

Czytanie wybranych bajek.

Kształcenie koordynacji wzrokowo-ruchowej, 

rozwój spostrzegawczości.

Rozwój motoryki małej i dużej.

Doskonalenie umiejętności zabawy w grupie.

Doskonalenie umiejętności słuchania.

 

 

05.08.2020r.

ŚRODA

 

 

 

 

 

Zabawy ruchowe przy muzyce.

Przypomnienie poznanych piosenek i wierszy. 

Układanie z klocków o różnej strukturze 

i wielkości domku dla pszczół (ul).

Słuchanie koncertu świerszczy.

 

Ćwiczenie motoryki dużej podczas gimnastyki.

Integracja dzieci w grupie.

Kształtowanie wrażliwości i empatii wobec innych dzieci.

Kształcenie pamięci.

Umuzykalnianie dzieci.

 

06.08.2020r.

CZWARTEK

Organizowanie ciekawych zabaw ruchowych

w grupie.

Praca plastyczna "Kwiaty".

Zabawy na magicznym dywanie.

 

 

Rozwój uwagi dowolnej poprzez słuchanie dłuższych

wierszy, wzbogacanie słownictwa. 

Utrwalanie umiejętności prawidłowego trzymania kredki.

 

 

 

07.08.2020r.

PIĄTEK

 

 

Gimnastyka z użyciem instrumentu.

Pokazywanie i naśladowanie mieszkańców

łąki.

Praca plastyczna (malowanie farbami) 

mieszkańca łąki.

 

Integracja dzieci w grupie.

Rozwijanie sprawności manualnej - ćwiczenie motoryki

dużej.

Utrwalanie wierszy oraz piosenek.

Naśladowanie ruchów nauczyciela.

Rozwój umiejętności plastycznych.