rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

PAŹDZIERNIK 2020 r.

 Temat tygodnia: BEZPIECZNE ULICE

Dzień tygodnia

      Działania:

    Cele:

 

26.10.2020r.

PONIEDZIAŁEK

 

 

Zabawa grupowe, muzyczno-ruchowe.

Zabawy z rówieśnikami.

Słuchanie wiersza W.Fabera Ruch uliczny.

Rozmowa z dziećmi na temat ruchu ulicznego.

Malowanie farbami drogi.


Rozwijanie mowy, dziecko wymienia różne

pojazdy.

 

 

 

 

27.10.2020r. 

WTOREK

 

 

 

 

Zajęcia orientacyjno-porządkowe: Kolorowe

światła, W jakim kolorze jest samochód?

Kolorowanie rysunku przedstawiającego

samochód.

 

 

Rozpoznajemy i nazywamy kolory (czerwony,

niebieski, żołty, niebieski).

Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

28.10.2020r.

ŚRODA

 

 

 

 

Zabawy przy piosence Bezpieczne przejście.

Rozmowa z dziećmi na temat bezpiecznego

przechodzenia przez drogę.

Składanie samochodów z papierowych

elementów.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

Kształtowanie poczucia rytmu,

umuzykalnianie dzieci.

Poruszanie się rytmicznie przy muzyce.

 

 

 

29.10.2020r.

CZWARTEK

 

 

 

Wspólne zabawy ba dywanie.

Ćwiczymy rączki.

Praca grupowa, tworzenie z klocków garaży

dla samochodów.

Zabawy muzyczno-ruchowe.

Rozwijanie umiejętności liczenia.

Rozwijanie sprawności manualnej.

 

 

30.10.2020r.

PIĄTEK

 

 

 

 

 

 

Zabawy ruchowo-naśladowcze - jeździmy

na rowerze.

Oglądanie bajek edukacyjnych nawiązujących

do bezpieczeństwa na ulicy.

Tworzenie sygnalizacji świetlnej.

Oglądanie bajek.

Zabawy w kółku.

 

 

Rozwijanie mowy.

Rozwijanie orientacji przestrzennej.

Rozwijanie sprawności manualnej.