rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Czego nauczymy się w tym tygodniu ?

Czego nauczymy się w tym tygodniu?

 

Tygodniowy plan wychowawczo – dydaktyczny  realizowany przez kadrę opiekuńczą

Gminnego Żłobka w Sośniach

 

 

22-26 MARZEC 2021r.

 

Nadeszła wiosna

 

Działania edukacyjne

 

 

Cele

Poznawanie zwiastunów wiosny np. pąki na drzewach, krzewach.

Praca manualna- żaba.

 

Słuchanie wiersza J. Myślińskiej

„Wiosna”.

 

Zabawa ruchowa „Rosnące kwiaty”

„Wiosenne liczenie”.

Praca plastyczna - kwiat.

 

Zabawa taneczna „Maszeruje wiosna”.

 

Wiosna, lato, jesień, zima – znamy 4 pory roku.

 

Praca plastyczna – bocian.

 

„Wiosenny ogródek”.

Słuchanie i śpiewanie piosenek o wiośnie.

Rozwijanie mowy.

 

Rozwijanie motoryki małej.

 

Kształtowanie słuchu i mowy, rozwijanie wyobraźni.

 

Rozwijanie sprawności ruchowej.

Nauka i doskonalenie umiejętności liczenie i rozpoznawania liczb.

 

Kształcenie sprawności manualnej.

 

Kształtowanie poczucia rytmu.

 

Nauka słuchania i zapamiętywania. Rozwijanie mowy.

 

Rozwój motoryki małej.

 

Umuzykalnianie dzieci, rozwój mowy.

 

Przygotowała i realizuje:

Aleksandra Janas