rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

informacje o ubezpieczeniu

Szanowni Rodzice, 

poniżej prezentujemy  wybrane zakresy ubezpieczenia firmy Compensa, którym są objęte dzieci Zespołu Szkół w Sośniach. Zapisy Ogólnych Warunków Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków  są  umieszczone na stronie internetowej Zespołu Szkół w Sośniach  i prosimy się z nimi zapoznać (www.sosnie.com).  Jeśli   zdecydujecie się na ubezpieczenie dziecka w tej firmie prosimy o podpisanie oświadczenia i wpłatę składki 45 zł

 

 

Compensa

Składka  dla dzieci

45,00

Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW

25 000 zł

Dodatkowe świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku aktu terroru

12 500 zł

 Śmierć wskutek NW

w skutek wypadku komunikacyjnego

20 000 zł

10 000 zł

Jednorazowe świadczenie w wyniku pogryzienia przez psa, kota, ukąszenia przez żmiję, użądlenia

200 zł

Jednorazowe świadczenie w wyniku nieszczęśliwego wypadku w przypadku, gdy nie został orzeczony trwały uszczerbek na zdrowiu

150 zł

Zwrot kosztów operacji plastycznej ( potrzeba w wyniku NW)

4 000 zl

Zwrot kosztów poszukiwania dziecka w przypadku zaginięcia.

5 000 zł

Zwrot kosztów pomocy psychologicznej po nieszczęśliwym wypadku.

400 zł

Zwrot kosztów leczenia  spowodowanego NW

4 000 zł

( przy odbudowie zębów stałych limit wynosi 1000 zł, nie więcej niż 300 zł/ 1 ząb.)

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku NW

30 zł

(limit przy tej stawce – 1350 zł, pobyt w szpitalu musi trwać 2 dni, nie  mniej niż 16 godzin)

Jednorazowe świadczenie z tytułu poważnego zachorowania dziecka.

5 000 zł

( wypłacane nie wcześniej niż po upływie 60 dni od dnia będącego początkiem ubezpieczenia,  podany zakres chorób: m.in. anemia, sepsa, nowotwory złośliwe , udar mózgu,..)

Zwrot kosztów rehabilitacji

4 000 zł

Jednorazowe świadczenie na wypadek śmierci prawnego opiekuna ubezpieczonego w wyniku NW

10 000 z

Dzienne świadczenie szpitalne w wyniku choroby

35 zł/ dzień

( limit odpowiedzialności po stronie Ubezpieczyciela – 2 000 zł, pobyt w szpitalu musi trwać  nieprzerwanie co najmniej 5 dni)

Jednocześnie informujemy, ze Rodzic może ubezpieczyć dziecko indywidualnie w wybranej przez siebie firmie ubezpieczeniowej. Proszę informację o ubezpieczeniu indywidualnym przekazać  opiekunowi grupy.

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH – UBEZPIECZENIE SZKOLNE IV (184)