rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

Informujemy, że do 26 czerwca 2020r. została przedłużona przerwa w sprawowaniu opieki nad dziećmi w żłobku.

Dyżur wakacyjny rozpoczyna się 29 czerwca.