rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Informacja

Decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie będzie sprawowana opieka w żłobku od dnia 12 marca do 25 marca .

W dniach 12 i 13 marca żłobek pełni dyżur dla tych dzieci, których rodzice nie będą mogli tak szybko zorganizować opieki.
Jednocześnie przypominamy, że Rodzicowi dzieci do 8. roku życia przysługuje zasiłek opiekuńczy. Rodzic u pracodawcy składa oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem do 8 lat  w związku z zamknięciem żłobka z powodu COVID - 19.
Jednocześnie prosimy o śledzenie informacji na stronie GIS i stronie naszego żłobka.

 

Dyrektor Gminnego Żłobka w Sośniach