rozkladdnia

nauczymy

Informujemy, że z dniem 13 lutego 2020r. w Gminnym Żłobku w Sośniach został powołany Inspektor Danych Osobowych
Waldemar Dolata
kontakt: w_dolata@wp.pl

Zapraszamy

2Witamy na stronie internetowej Gminnego Żłobka w Sośniach, który gwarantuje zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych.  Swoją działalność rozpoczynamy od 2 stycznia 2020r., oznacza to, że najbliższe dni będą  dla maluchów trudnym okresem adaptacyjnym.

Dziecko po raz pierwszy rozstaje się z ukochaną mamą lub inną bliską osobą, zmienia się jego otoczenie i rytm dnia. Maluch zostaje w nieznanym mu otoczeniu, wśród nieznanych osób, zabawek i sprzętów. Wywołuje to w nim zdziwienie i zainteresowanie, ale przede wszystkim budzi lęk. Jego poczucie bezpieczeństwa zostaje zachwiane.

W takiej sytuacji naturalną sprawą jest, iż przy rozstaniu z najbliższymi niemal każde dziecko reaguje płaczem i niepokojem. Taka reakcja może się utrzymywać nawet kilka tygodni, choć przeważnie okres adaptacji trwa około dwóch tygodni. W okresie adaptacji mogą ulec zmianie zachowania dziecka, co jest reakcją na przystosowywanie się do nowej sytuacji.

Zadaniem personelu żłobka oraz rodziców jest ścisła współpraca w tym okresie zmierzająca do minimalizacji stresu u dziecka.

Działania ze strony żłobka:

 • zapewnienie dziecku pogodnej i życzliwej atmosfery w grupie,
 • zrozumienie rozdrażnienia dziecka i szanowanie jego uczuć,
 • odwracanie uwagi dziecka od powodu płaczu i tęsknoty poprzez zainteresowanie go   atrakcyjną zabawką lub działaniem,
 • indywidualne podejście do dziecka z uwzględnieniem jego stanu emocjonalnego,  aktywności i chęci do zabawy,
 • nawiązanie kontaktów z rodzicami dziecka w celu jego lepszego poznania, a także w celu złagodzenia stresu u rodziców i zmniejszenia ich obaw o dziecko,
 • propozycja stopniowego i łagodnego wrastania w nowe środowisko przez dziecko,
 • pobyt dziecka z ulubioną zabawką, kocykiem, smoczkiem itp.

Rodzice, którzy wyrażają takie życzenie mogą pozostać ze swoim dzieckiem w grupie, choć powinni oni zdawać sobie sprawę z tego, że jest to problematyczne i bardzo często przynosi efekt odwrotny od oczekiwanego, to znaczy okres adaptacji dziecka znacznie się wydłuża.

Proponowane działania ze strony rodziców:

 • ważne jest, aby rodzic uprzedził swoje dziecko, co je czeka, wytłumaczył mu dlaczego zostaje w żłobku,
 • bardzo ważne jest, aby mówić dziecku prawdę o tym, kiedy rodzic może je odebrać ze żłobka,
 • nie należy przenosić na dziecko swoich negatywnych emocji,
 • po powrocie ze żłobka do domu rodzic powinien zadbać o to, aby dziecko znalazło się w centrum uwagi i odreagowało nagromadzone emocje w ulubionej zabawie,
 • rodzic powinien sam przed sobą przyznać się do swoich emocji i obaw, rozmawiać o nich. Pomoże mu to zrozumieć dziecko.

Niezwykle ważną sprawą jest, aby rodzice w okresie adaptacji byli konsekwentni w przyprowadzaniu dziecka do żłobka.